Termeni și Condiții de Utilizare

Prezentele condiții stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică de către societatea SC MARCOPAUAS SRL (denumit în continuare „MARCOPAUAS SRL”), înregistrat în Registrul Intermediarilor în Asigurări și/sau Reasigurări sub numarul RAJ-505771 ca asistent în brokeraj al SC Safety Broker de Asigurare SA (denumit în continuare „SAFETYBROKER”), precum și regulile privind încheierea contractelor de asigurare prin intermediul site-ului la adresa de internet https://mbeuropa.ro (denumit în continuare „MB EUROPA”). Folosirea serviciilor MB EUROPA este echivalentă cu acceptarea prezenților Termeni și Condiții.

1. Prestarea serviciilor de asigurare prin internet

1.1 Datele de identificare MARCOPAUAS SRL:

SC MARCOPAUAS SRL
Sediu social: Str. Corneliu Coposu Nr. 2, SATU MARE
Înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J30/284/2008
CIF 23352685
Telefon: 0744393211

1.2 Datele de identificare SAFETYBROKER:

SC Safety Broker de Asigurare SA
Sediu social: Calea Giulești Nr. 8D, Sector 6, BUCUREȘTI
Înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/6184/2005
CUI 17437817
Număr înregistrare Registrul Brokerilor : RBK-293
Telefon: 0217456269, 0217456270, 021745626971

1.3 SC MARCOPAUAS SRL, este asistent în brokeraj pentru SC Safety Broker de Asigurare SA (intermediar principal) și deține toate autorizațiile necesare desfășurării acestei activități. MB EUROPA este marca sub care funcționează compania.

2. Definiții

Prin definițiile folosite în prezentelor Termeni și Condiții trebuie înțeles:

pagină – sistemul resurselor MB EUROPA accesibile la adresa https://mbeuropa.ro, reprezentând culegerea de documente statice și dinamice, documente generate în urma operațiunilor, script-uri, fișiere grafice, baze de date și alte elemente găzduite de MB Europa, unite prin relații reciproce, destinată pentru încheierii contractelor de asigurare.

aplicație – sistemul resurselor MB EUROPA disponibile pentru platformele de dispozitive mobile, care are ca scop încapsularea funcționalității paginii într-un format vizual și tehnic care sporește utilitatea serviciilor prezentate pe dispozitive mobile cu touch-screen

utilizator – persoană fizică ce deține capacitatea deplină pentru efectuarea activităților juridice sau întreprinzătorul care folosește pagina și/sau aplicația;

login – adresă de email introdusă de către utilizator, cu confirmare pe adresa de email dată de utilizator, unde acesta declară că adresa poștei electronice dată nu încalcă drepturile unei terțe persoane, și toate eventualele litigii pe această bază vor fi soluționate fără participarea MB EUROPA.

parolă – un șir de caractere pentru identificarea utilizatorului, stabilit de utilizator în scopul obținerii accesului autorizat la serviciile MB EUROPA;

logare – operațiune de identificare de către MB EUROPA a utilizatorului, care se autentifică prin furnizarea login-ului și a parolei sale pe formularul specific acestei operațiuni;

cookies – folderele text păstrate de browser-ul utilizatorului, pe hardware-ul dispozitivului acestuia, care poate fi utilizat de operatorii paginii pentru recunoașterea utilizatorilor și pentru a adapta la aceștia conținutul afișat;

calcul – calcularea valorii ofertelor de asigurare în baza datelor oferite de utilizator;

prestarea serviciilor pe cale electronică – efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea și preluarea datelor cu ajutorul sistemelor teleinformatice, la cererea individuală a utilizatorului, fără prezența în același timp a părților.

contract de asigurare – contractul în baza căruia asiguratorul se obligă să îndeplinească serviciile stabilite în cazul apariției evenimentului prevăzut în contract, iar asiguratul se obligă să plătească prima;

contractant – persoană fizică, juridică sau unitatea de organizare care nu deține personalitate juridică, care încheie contractul de asigurare și care este obligată să achite prima de asigurare;

asigurat – persoană, a cărei sănătate sau bunuri sunt protejate în baza contractului de asigurare;

consumator – persoană fizică ce efectuează activitatea juridică nelegată direct de activitatea economică sau profesională a acesteia (de ex. persoana care depune declarația de voința prin intermediul MB EUROPA sau cea care încheie contractul de asigurare);

sistem informatic – dispozitivele informatice și de programare care colaborează între ele, asigurând procesarea și păstrarea precum și trimiterea și preluarea datelor prin rețeaua de telecomunicații cu ajutorul corespunzător pentru tipul respectiv al rețelei dispozitivului final.

3. Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronică

3.1 Tipurile de servicii prestate

În cadrul MB EUROPA, MARCOPAUAS SRL prestează servicii de intermediere a asigurărilor constând în încheierea în numele și în favoarea societăților de asigurări partenere a contractelor de asigurare.

Folosirea paginii și a aplicației, și protejarea informațiilor transmise

MB EUROPA poate fi folosită doar de persoanele majore, care au împlinit 18 ani, deținând capacitatea deplină de a desfășura acțiuni juridice;

Folosirea paginii este posibilă dacă în browserul de internet al utilizatorului este activat serviciul JavaScript și folderele cookies;

Pagina este protejată cu ajutorul conectării criptate folosind protocolul HTTPS. Transferul datelor personale precum și procesul de autorizare, dacă sunt utilizate, are loc cu ajutorul protocoalelor de securitate SSL – 128 biți sau TLS. MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER depun toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise;

Accesul la sesiune utilizator fără cont este temporar, și este protejat prin confirmarea adresei de email;

Accesul la cont utilizator este protejat de login și parolă;

Parola trebuie păstrată într-un loc sigur sau memorată. MARCOPAUAS SRL nu își asuma răspunderea pentru eventualele daune provocate de punerea la dispoziția persoanelor neautorizate a login-ului și parolei, în mod voit sau inconștient, de către utilizator;

Utilizatorul are posibilitatea, în orice moment, de a încheia utilizarea serviciilor prestate pe cale electronica;

Utilizatorul are posibilitatea, în orice moment, de a detecta și corecta erorile sale apărute la introducerea datelor prin modificarea datelor în secțiunea de administrare a contului personal.

4. Reguli privind încheierea contractelor de asigurare

4.1 Activități legate de încheierea contractului

4.1.1 Contractul de asigurare este încheiat în baza:

prezentelor Termeni și Condiții;

calculelor rezultate din cererea de ofertă a utilizatorului;

ofertele utilizatorului.

4.1.2 Utilizatorul, prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții, împuternicește pe MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER să îl reprezinte în relația cu companiile de asigurare, respectiv să solicite oferte de asigurare și să solicite emiterea polițelor de asigurare.

4.1.3 Utilizatorul va completa formularele pentru cererea de ofertă a produselor respective. În baza informațiilor oferite de utilizator, sistemul informatic efectuează calculul primelor de asigurare de la companiile de asigurări cu care SAFETYBROKER are contracte de mandat încheiate și care oferă serviciu de web-service pentru produsul solicitat de utilizator.

4.1.4 Dacă utilizatorului îi convine suma primei calculată de sistemul informatic, utilizatorul alege plata primei și, după caz, completează câmpurile suplimentare referitoare la asigurat sau bun asigurat.

4.1.5 în cadrul cererii de ofertă, utilizatorul este obligat să declare următoarele:

cunoașterea și acceptarea Termenilor și Condițiilor;

datele completate sunt corecte și conforme cu realitatea. Orice declarație neadevărata poate duce la anularea poliței de asigurare de către compania de asigurare. Utilizatorul este pe deplin răspunzător de toate daunele generate prin aceasta acțiune pentru MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER, sau companiei de asigurare.

acordul pentru procesarea datelor personale ale utilizatorului în scopul elaborării ofertelor solicitate.

Opțional utilizatorul își poate exprima acordul pentru procesarea datelor personale ale acestuia pentru a fi folosite în acțiuni de marketing desfășurate de MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER, sau partenerii lor. Această declarație nu este obligatorie pentru încheierea contractului de asigurare.

4.1.6 Sistemul informatic analizează cererea de ofertă a utilizatorului și pregătește automat oferta de asigurare, ce include date despre contractul de asigurare precum și informații privind valoarea primei de asigurare.

4.1.7 MARCOPAUAS SRL salvează în contul personal al utilizatorului (creat pe MB EUROPA) polițele și ofertele salvate.

4.1.8 Încheierea contractului de asigurare are loc în data confirmării plații online.

4.1.9 Contractul de asigurare, prin folosirea MB EUROPA, poate fi încheiat de utilizator astfel:

doar dacă bunul sau persoana asigurată se află pe teritoriul României;

în cazul încheierii contractului de asigurare auto CASCO, utilizatorul este obligat să facă inspecția de risc a vehiculului asigurat în conformitate cu instrucțiunile scrise primite de la MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER.

politețe se eliberează doar în format electronic.

4.2 Costuri legate de încheierea contractului de asigurare

Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de încheierea contractului de asigurare, în afară de prima de asigurare, care se plătește în lei. Folosirea paginii, folosirea aplicației, și expedierea poliței de asigurare nu sunt în sarcina utilizatorului.

4.3 Modalitatea de plată

4.3.1 Plățile se efectuează prin plata online cu carduri bancare VISA și Mastercard. Procesatorul de plăți online este NETOPIA mobilPay.

4.3.2 Pentru efectuarea plații, utilizatorul primește un decont de prime în format electronic. Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată a procesatorului, unde autorizează plata primei de asigurare, urmând ca documentul de încasare să fie eliberat de către procesator după confirmarea plății;

4.4 Confirmarea privind încheierea contractului de asigurare

MB EUROPA confirmă încheierea contractului de asigurare prin informația corespunzătoare afișată pe pagină și în aplicație, după efectuarea plații. Polița devine activă după achitarea primei și contabilizarea plații în contul SAFETYBROKER. Politețe se păstrează în sistemul informatic. Acestea sunt informații criptate, disponibile utilizatorului ca documente electronice în format PDF.

5. Renunțarea utilizatorului la contractul de asigurare

5.1 Condițiile și obligațiile parților în cazul încheierii contractelor la distanță sunt reglementate de Ordonanța nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță. Conform art. 7 pct. 1 al acestei ordonanțe consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanta, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Însă în conformitate cu prevederile art. 6 lit. a) stabilesc faptul că această ordonanță nu se aplică în cazul contractelor privind servicii de investiții, operațiuni de asigurare și reasigurare, servicii bancare, operațiuni legate de fondul de pensii, operațiuni de bursa;

5.2 Utilizatorul MB EUROPA, ce a achiziționat o asigurare are dreptul, în calitate de asigurat, de a rezilia unilateral contractul de asigurare CASCO sau RCA, în cazul înstrăinării bunului asigurat. Restituirea se va face conform condițiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurări la care a fost încheiată asigurarea de locuință, asigurarea CASCO sau RCA. În cazul în care s-au înregistrat/avizat daune înainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie iar primele neachitate trebuie achitate.

5.3 Declarația cu privire la renunțarea la contract este trimisă de asigurat pe adresa MARCOPAUAS SRL (Str. Corneliu Coposu Nr. 2, SATU MARE), cuprinzând și documentele justificative (dovada înstrăinării bunului, copia poliței de asigurare și cererea de reziliere cu specificarea numărului de cont IBAN în care se solicita restituirea primei de asigurare).

6. Protecția datelor personale

Administratorul datelor personale ale persoanelor asigurate este MARCOPAUAS SRL. Datele personale sunt procesate păstrând mijloacele de siguranță solicitate de legea română și respectând prevederile legii în vigoare din acest domeniu. MB EUROPA asigură utilizatorilor posibilitatea schimbării, modificării datelor personale ale acestora precum și ridicarea obiecțiilor cu privirea la prelucrarea datelor personale (excluzând datele necesare încheierii și realizării contractului de asigurare) prin intermediul paginii și a aplicației, cu ajutorul formularului aflat pe acestea, sau sub formă scrisă prin trimiterea informațiilor la adresa de corespondență a MARCOPAUAS SRL (Str. Corneliu Coposu Nr. 2, SATU MARE).

Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și ale Legii nr. 506/2004, MARCOPAUAS SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează despre ei, un membru al familiei lor, ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: oferirea de servicii de asigurare precum și servicii specifice sistemului financiar-bancar. Datele vor fi folosite în baza unui consimțământ expres și pentru activități de marketing referitoare la produsele MB EUROPA precum și a serviciilor oferite de MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER, sau partenerii lor.

Utilizatorii sunt obligați să furnizeze datele, acestea fiind necesare: pentru identificarea asiguratului în vederea stabilirii relației contractuale dintre acesta și furnizorul de produse/servicii pentru a putea intra în posesia produsului/serviciului cumpărat; pentru trimiterea de informări/anunțuri cu privire la ofertele apărute. Refuzul furnizării datelor determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele solicitate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: agenților economici (furnizorilor de produse/servicii) inclusiv companiilor de asigurare și partenerilor ce au un contract semnat cu MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER.

Conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc și să solicite ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la dpo@safetybroker.ro. De asemenea, utilizatorilor le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției. Datele utilizatorilor nu vor fi transferate în alte state.

Observație:

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

7. Reclamațiile

7.1 Reclamațiile referitoare la funcționarea MB EUROPA pot fi transmise folosind formularul aflat pe pagină sau în aplicație, accesibil la secțiunea de „Contact” sau de asemenea în scris la adresa de corespondență MARCOPAUAS SRL (Str. Corneliu Coposu Nr. 2, SATU MARE).

7.2 Reclamația depusă corespunzător trebuie să conțină cel puțin următoarele date: informații privind utilizatorul, prenumele și numele acestuia, email-ul, adresa de corespondență precum și descrierea problemei, la care se referă reclamația.

7.3 Privind rezultatul analizei reclamației, MARCOPAUAS SRL înștiințează neîntârziat depunătorul reclamației prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferită de utilizator. Reclamațiile vor fi analizate în termen de 30 de zile de la data primirii acestora de către MB EUROPA.

7.4 Conform reglementării din ORDIN nr. 449 din 31 mai 2022 emis de AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR, vă informăm despre procedurile pentru soluționarea alternativă a litigiilor și pentru soluționarea online a litigiilor, prin următoarele legături:

ANPC / SAL – https://anpc.ro/ce-este-sal/
UE / SOL – https://ec.europa.eu/consumers/odr
SAL-Fin – https://www.salfin.ro/

8. Limba

8.1 Limba în care MB EUROPA prezintă informațiile generale utilizatorului, este (la alegerea acestuia) limba română sau limba maghiară.

8.2 Limba întrebuințată în relațiile dintre utilizator, asigurator, MARCOPAUAS SRL și SAFETYBROKER este limba română. Din acest motiv, unele informații specifice sunt afișate în limba română, chiar dacă utilizatorul a ales prezentarea informațiilor generale în altă limbă.

9. Dreptul de autor și materiale incluse

9.1 Dreptul de autor pentru pagină și aplicație aparține lui MARCOPAUAS SRL. Folosirea informațiilor din pagină sau aplicație, sau părți ale acestora, de către terțe persoane, necesita acordul în prealabil al MARCOPAUAS SRL.

9.2 Materialele media și modulele programatice terțe incluse în pagină și aplicație aparțin autorilor proprii, și sunt afișate, respectiv implementate, conform licențelor specifice acestora:

Bootstrap 4 (și extensii) – https://github.com/twbs/bootstrap/blob/v4.0.0/LICENSE
jQuery.js (și module) – https://jquery.org/license
Google reCaptcha – https://github.com/google/recaptcha/blob/master/LICENSE
Google Maps – https://policies.google.com/terms
OpenCV.js – https://opencv.org/license
Tesseract.js – https://github.com/naptha/tesseract.js/blob/master/LICENSE.md
FPDF (și extensii) – http://www.fpdf.org/en/FAQ.php#q1
fontawesome – https://fontawesome.com/v4/license
Unsplash – https://unsplash.com/license

9.3 Informațiile și parți ale informațiilor incluse pe pagină și aplicație sunt supuse modificărilor. MARCOPAUAS SRL își rezervă dreptul de a le edita fără înștiințarea în prealabil a utilizatorilor.

10. Modificări

10.1 Prezentele Termeni și Condiții varianta 1 sunt în vigoare din data de 10.10.2022.

Acestea, cât și modificările acestuia sunt accesibile utilizatorului prin accesarea MB EUROPA.

10.2 MARCOPAUAS SRL are dreptul la modificarea unilaterală a prevederilor din prezenților Termeni și Condiții. Modificările intră în vigoare din momentul publicării textului actualizat a Termenilor și Condițiilor împreună cu marcarea numerica a următoarei versiuni a regulamentului. Folosirea de către utilizatori a paginii și a aplicației după introducerea acestor schimbări este echivalentă cu exprimarea acceptului de către aceștia precum și înțelegerea acestora.

10.3 În cazul discrepanțelor dintre Termeni și Condiții și condițiile generale de asigurare, prioritate au condițiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor referitoare la încheiere și dreptul de a renunța la contract.

10.4 Condiția beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii și a aplicației este acceptarea hotărârilor prezentului Regulament.

11 . Responsabilitate

11.1 MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER nu răspund pentru nici o pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea MB EUROPA și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către utilizator sau altă persoană – sau orice alte pagube sau vătămări cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

11.2 Chiar dacă au luat toate măsurile pentru ca informațiile prezentate pe MB EUROPA să fie exacte și corecte, MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER nu pot fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea formularelor din pagină și aplicație. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe pagină și în aplicație.

11.3 Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

12. Disponibilitatea produselor de asigurare

Produsele și serviciile menționate în cadrul acestui site sunt disponibile, numai în România, cetățenilor români, persoanelor cu rezidență permanentă în România sau persoanelor străine cu rezidență în România. Prețurile și celelalte informații pot constitui subiect de modificări fără notificare.

13. Securitatea datelor

Prin navigarea paginii sau utilizarea aplicației de către utilizator, MARCOPAUAS SRL poate înregistra numai informații sau date personale oferite în mod voluntar.

Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau număr de telefon. Periodic, este posibil să vă solicităm informații personale pentru a vă putea trimite materialele solicitate, a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă putea oferi un produs/serviciu de asigurare.

Prin transmiterea de informații sau materiale, dvs. oferiți companiei noastre acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca MARCOPAUAS SRL să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul paginii sau a aplicației. MARCOPAUAS SRL / SAFETYBROKER nu vor constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Conform condițiilor legale privind protecția datelor cu caracter personal, nu vom dezvălui fără autorizare nici o informație referitoare la clienții noștri. Pe baza consimțământului expres și neechivoc și numai în limitele legislației în vigoare, în scopul de a răspunde solicitărilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil să oferim astfel de informații către terți (ex: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci când legislația specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre)

MARCOPAUAS SRL a dezvoltat măsuri administrative fizice și tehnice, pentru protejarea informațiilor stocate pe sistemul informatic, dar nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.

Pentru protejarea informațiilor personale, MB EUROPA utilizează tehnologii de criptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin pagină și aplicație. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asiguram securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin internet sunt securizate, sau că aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de MB EUROPA.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Ai nevoie de ajutor?